۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

روز: 30 آذر 1400

مقالات اصلی

جرائم علیه عفت عمومی

 جرائم علیه عفت عمومی چیست از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، حدود نام دارند و بعضی دیگر نیز تعزیرات

ادامه‌ی مطلب »